Görme Engelliler

Meb Okul ve Kurumların Yeni Yazışma Kodları

Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazışmalarda kullanılacak yazışma kodları değişmiş olup, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) http://dtvt.basbakanlik.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. 02 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayacak olan yazışma kodları, resmi yazı ve örnekler ekte gönderilmiştir. Bu tarihten itibaren tüm okul ve kurumlarımızın ekte gönderilen kodlarla resmi yazışmalarını yapmaları gerekmektedir.

Resmi Yazı, Örnekler ve Yazışma Kodları